Poděkování odvážným lékařům. Co ale Vatikán?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://videos.utahgunexchange.com/watch/QtZRwiGqITlutiI https://lbry.tv/@Resurrection:d/podekovani-odvaznym-lekarum:0 https://www.bitchute.com/video/6FvxxGeMVvf3/ https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/506d9739-edbb-4052-9bc9-c1c5ab867006 https://cos.tv/videos/play/23766809805886464 https://gloria.tv/post/NfTyx3hB7Dro1ayxmmeqf6orp

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44919 https://bcp-video.org/cz/podekovani-odvaznym-lekarum-co-ale-vatikan/

Odebírat aktuální informace od BKP http://eepurl.com/gQZMTD

Byzantský katolický patriarchát, který hájí základní pravdy křesťanské víry a morálky, s bolestí konstatuje, že přestože hlas pravdy odvážných lékařů již jasně zazněl, koronapsychózu se zatím nepodařilo zastavit a trvá i hrozba vakcinace, směřující k čipizaci.

Vážení lékaři, velmi nás bolí, že vás v boji za pravdu nepodpořilo oficiální vedení církve. Vatikán s neplatným papežem Františkem Bergogliem naopak jako první odstartoval umělou karanténu uzavřením chrámů, a to i v době Velikonoc – největších křesťanských svátků.

Další rána, nejen pro katolíky, ale i pro celý svět, jsou vatikánské dokumenty prosazující vakcinaci pro všechny! Žasneme, jak si tato nekompetentní instance mohla uzurpovat právo hovořit místo skutečných odborníků do závažných problémů souvisejících s epidemiologií, virologií a imunologií, aniž by se opírala o sebemenší znalosti z těchto oblastí.

Zde se Vatikán projevil jako lživý demagogický systém, který se zpronevěřil svému poslání hlásat pravdu, a aktivně prosazuje vakcinaci, i když ví, že systém vakcinace má posloužit k čipizaci lidstva a k jeho redukci, čili k jeho genocidě. Tento zločin Vatikánu ukazuje na masovou apostazi církevní hierarchie, která neslouží Kristu a pravdě, ale slouží antikristu a duchu lži – ďáblu.

Kniha Zjevení ostře odsuzuje čipizaci (Zj 13). Ukazuje na časné tresty spojené s vředy (Zj 16) i na věčný trest v ohnivém jezeře. Je jasné, že člověk, který přijme jakoukoliv formu čipování pod rouškou vakcinace, bude zbaven svobodné vůle a přeměněn z člověka v jakéhosi biorobota či přímo vtěleného démona. Je tragédií, že katolická církev, která byla sloupem pravdy a statisíce mučedníků obětovaly v minulosti za pravdu a čistotu víry své životy, se nyní stala nevěstkou antikrista, která místo toho, aby vedla duše k věčnému životu, lstivě zneužívá náboženské fráze a vede je do věčné záhuby.

Vy, odvážní lékaři – ať jste či nejste katolíci – jste se odvážně postavili proti systému smrti, spojenému s globalizační vládou. Svým odvážným postojem hájení pravdy a života konáte prorockou službu, kterou církev zanedbala. V autoritě církve dnes vystupují falešní proroci typu Bergoglio a v pravoslavné církvi patriarcha Kirill a Bartoloměj a s nimi i zrádná, odpadlá církevní hierarchie. Upřímní biskupové a kněží jsou umlčováni a perzekuováni.

Vy, lékaři, zůstaňte v tomto boji za pravdu věrni! Kéž se najde více odvážných lékařů, kteří budou ochotni přinášet i velké oběti, aby pravda o koronapsychóze a genocidních vakcínách vyšla najevo a lidstvo bylo zachráněno. Největší přikázání, kromě lásky k Bohu, je láska k bližnímu. Ta je ale spojena s pravdou.

Až jednou skončíte svůj životní boj a budete stát před Božím soudem, Spasitel se k vám obrátí se slovy: „Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili...“ (Mt 25,40). Bez vás se děti nemohou bránit škodlivým vakcínám, které je mrzačí anebo i usmrcují. Ani prostí lidé nemohou bez vás dokazovat škodlivost tzv. opatření, která vedou k jejich sebezničení. Už v tyto dny tím, že nemlčíte, jste prolomili bariéru sugestivní lži, která v sobě nese plán vyhlazení planety. Riskujete a mnohdy i zakoušíte persekuce, hrubé očerňování, psychologický teror, vyhození z práce, hrozby, vězení...

Buďte odvážní a následujte příklad hrdinných lékařů z minulosti, kteří z lásky k svým bližním dokázali obětovat i své životy. Bůh je na vaší straně! On nezůstane vaším dlužníkem. Po vašem životním boji vás čeká věčná odměna. Vytrvejte!

Modlíme se za vás

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

16.10.2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.